Giải Trí

View All

Chủ tịch tỉnh Vĩnh Long: “Bệnh nhân 1440 đang hoảng loạn nên sẽ để bình tĩnh, khai từ từ”

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nói: “Hãy để cho anh ấy bình tĩnh khai từ từ. Tình hình cũng ổn, tất cả các trường hợp F1 đều có kết …